Hakkımızda

Slow FM
* Toplumsal sorumluluk taşıyan ve sorumluluğunu yerine getiren bir yayın kuruluşudur.
* İnsan haklarına saygılıdır, her türlü terör, şiddet, işkence, fanatizm, ırkçılık ve sömürünün karşısındadır.
* Dini, ahlâki ve manevi değerlere saygılıdır.
* Milli kültüre, toplumun bilim ve sanat varlığına katkıda bulunmayı esas alır; Türkçeyi doğru ve dil bilincini geliştirici bir biçimde kullanır.
* Yayınlarında Türkiyenin bütünlüğünü ve ülke menfaatlerini gözetir.
* Eşitlik ve adaletten yanadır; zulmün her türlüsünü reddeder.
* Hukukun üstünlüğünü esas alır; özgürlük ve çokseslilikten yanadır.
* Demokrasiyi insanlık aleminin ortak değerlerinden biri olarak kabul eder.
* Ekonomik bağımsızlığını, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmenin vazgeçilmez şartı olarak görür.
* Emeğe saygılıdır; çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güven ve sorumluluk esasına göre yürütülür.
* Kurumsal rekabet bilinci içinde sürekli gelişmeyi ve toplam kaliteyi hedefler. Statükoculuğu reddeder.
* Yayınlarında, evrensel yayıncılık ilkelerinden yana “taraftır

porno